Idee van leerlingen Helen Parkhurst wint pitch Rijkswaterstaat - Almere Nieuws


Gepubliceerd op: 14 Dec 2016 om 11:23 uur - Laatste update: 14 Dec 2016 om 11:23 uur
reacties

Idee van leerlingen Helen Parkhurst wint pitch Rijkswaterstaat

Geschreven door (volgen?)
Bram vEnema, Jordy Huigen en Lynn van Latum tijdens hun presentatie (foto door Rijkswaterstaat)

Bram vEnema, Jordy Huigen en Lynn van Latum tijdens hun presentatie (foto door Rijkswaterstaat)

Voor het vak Onderzoek & Ontwerpen presenteerden leerlingen van het Technasium Helen Parkhurst afgelopen maandag ideeën over de effecten van flexibel peilbeheer aan Rijkswaterstaat.

De presentatie was het resultaat van 3 maanden hard werken. Het begon afgelopen september toen projectmanager Eras Wijkhuizen van ‘Nieuw peilbesluit’ vroeg aan de leerlingen om oplossingen te bedenken voor de effecten van flexibel peilbeheer, wat de leerlingen enthousiast oppakten.

De leerlingen belichtten het onderwerp vanuit diverse invalshoeken. Zo is er gekeken naar de effecten van flexibel peilbeheer op wonen, recreatie, natuur, scheepvaart, landbouw en watersport.

Leerlingen denken mee

Wijkhuizen noemt de oplossingen van de leerlingen verrassend en origineel. Als jurylid beoordeelde hij de presentaties op inhoud en onderbouwing van het verhaal.

Jurylid Sylvia Bos, communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat, lette op de opbouw van de presentatie en de verbale en non-verbale communicatie. Ook docent Maaike was jurylid en beoordeelde de presentaties.

Winnaar van de pitch

Na ampele overwegingen koos de jury voor de presentatie van Lynn van Latum, Jordy Huigen en Bram Venema met het idee ‘waterreservoir onder buitendijkse woningen’.

Naast een krachtige Prezi-presentatie, gaven de leerlingen een demonstratie met behulp van een door hen vervaardigde maquette. Het idee is dat overtollig water via een afvoerkanaal in de tuin, tijdelijk opgeslagen wordt in een ondergronds waterreservoir. Het water kan in droge tijden niet gebruikt worden als drinkwater maar wel voor huishoudelijke doeleinden en als bewatering van de tuin.

Wijkhuizen vond het idee origineel en toepasbaar: “De argumentatie is goed, er is een plan van aanpak en het is duidelijk dat de leerlingen veel tijd aan de presentatie hebben besteed.

Nieuw peilbesluit

Om het waterpeil in het IJsselmeergebied flexibel te kunnen beheren, bereidt Rijkswaterstaat een nieuw peilbesluit voor.

Waterbeheerders kunnen met flexibel peilbeheer, wanneer de omstandigheden hierom vragen, het waterpeil verhogen of verlagen. Zo kan in droge tijden een zoetwatervoorraad worden aangelegd en in natte tijden overtollig water worden afgevoerd via spuisluizen of pompen in de Afsluitdijk.

De verwachting is dat het nieuwe peilbesluit eind volgend jaar wordt vastgelegd.

Technasium

Het technasium is bestemd voor havo- en vwo-leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken in de praktijk. Bij het vak ‘Onderzoek en onderwerpen’ krijgen de leerlingen opdrachten waarin zij problemen onderzoeken en oplossingen bedenken en ontwerpen.

De projecten worden vrijwel altijd voor een externe opdrachtgever uitgevoerd, zo ook voor Rijkswaterstaat.

Categorie:
Overige
Max Joling

Ik ben 22 jaar en sinds 2013 werkzaam bij Almere Nieuws als eindredacteur, presentator en columnist.Daarnaast vlog ik en schrijf ik boeken. Je kunt me ook volgen op social media via de icoontjes in dit blokje. :-)In december beantwoord ik vragen over álles in een speciale Q&A-video. Ook vragen over Almere Nieuws. Vragen insturen? Klik hier

Reactie plaatsenHoud er rekening mee dat je reactie moet voldoen aan de huisregels.