Maak kans op een Thuisbezorgd.nl-coupon ter waarde van €10,- door mee te doen aan onze enquête!

[Column] Is de Evenaar een dreef, een ring of geen van beide?Er werd gemeld dat de werkzaamheden langs de Evenaar afgerond waren, wat voor mij een mooi moment was om de auto te pakken en een ritje te maken. De stratenmakers zijn tot het moment van schrijven in de Bloemenbuurt nog steeds bezig met het groot onderhoud: bergen straatstenen liggen nog her en der. Er is veel groen weggehaald, maar dat is heel anders dan wat we ‘groen opknappen’ noemen. Hopelijk wordt er gedacht aan terug planten. Op de Evenaar kom je kruisingen tegen waar haaientanden voor het fietspad staan, maar auto’s stoppen toch wel met als gevolg dat de fietsers doorfietsen terwijl ze geen voorrang hebben. Ik naderde een kruising en zag twijfels bij de twee fietsende dames. Ik verlaagde (voor het geval dat?) mijn snelheid tot onder de 15 km per uur en reed gewoon door. Op de achtergrond hoorde ik de ene dame tegen de andere zeggen: “hij stopte toch niet”. Ik begrijp best dat sommige automobilisten stoppen omdat fietsers anders lang moeten wachten, maar we helpen onze kinderen die op de fiets naar school gaan niet als ze de verkeerde regels aanleren. Op maandag 29 augustus beginnen de scholen weer in Almere. Hou je aan de regels? Het niet naleven van verkeersregels kan gevaarlijk zijn. Ik herhaal daarom de woorden van Veilig Verkeer Nederland: “kinderen moeten veilig naar school kunnen, of ze nu zes of zestien jaar oud zijn”. De Evenaar is een ruime drie kilometer lange hoofdweg langs het centrum van Almere Buite met een brede middenberm; een héle brede. Door de gescheiden rijbanen en gelijkvloerse kruisingen wordt de Evenaar getypeerd als een voorbeeld van het verkeerskundige ‘LARGAS’ concept: LARGAS staat voor Langzaam Rijden Gaat Sneller. Dit concept gaat er vanuit dat auto’s bij langzamere en met gelijkmatigere snelheden sneller zijn dan in situaties met gas geven, veel remmen en af en toe stilstaan. Op de Evenaar vinden er regelmatig auto-ongelukken plaats. Meestal is een voorrangsfoutje de oorzaak. Waarom plaatsen we geen verkeerslichten dan? Tegenstanders vinden het niet nodig, want de ontwikkelingen in Almere Buiten verlopen minder vlot dan wat tien jaar geleden was ingeschat. Gewoon langzaam rijden. Hoezo langzaam rijden? De Evenaar is ontworpen als 70 km per uur-weg. Maatregelen om de maximaal snelheid op de Evenaar overeen te laten komen met die van 50 km per uur-weg hebben niet echt geholpen. Er werden drempels aangelegd. Voldeden deze aan de CROW-richtlijn? Nee. Op een stukje van de Evenaar rijden er ook bussen, daarom zijn de asfaltdrempels vervangen door flexdrempels ten behoeve van het comfort van de busreizigers en de chauffeurs. Heeft dit geholpen? Natuurlijk niet, de flexdrempels werden uiteindelijk weggehaald omdat ze ondanks allerlei reparaties niet geschikt bleken te zijn. Hoe zou je dit kunnen noem; vakwerk? Ik noem het prutswerk. De Stedendreef heeft een geweldige verkeersregelinstallatie: door middel van een groene golf wordt daar ook een gelijkmatige doorstroming bereikt. Indien nodig kunnen we dit eventueel ook afdwingen met snelheidscontroles, net als op de Veluwedreef. En klaar is Kees! Een smalle rijbaan als op de Evenaar is dus niet de enige manier is om een gelijkmatige doorstroming te hebben. Maar is de Evenaar nu een dreef, een ring of toch iets anders? Stedenbouwkundig en verkeerskundig gezien, kan je de weggen in drie verschillende categorieën indelen: Stroomwegen zoals een ring, gebiedsontsluitingswegen zoals een dreef en erftoegangswegen (weg, laan, straat, pad e.d.) Maar hoe noem je de Evenaar nu? Er zijn twee beweringen, namelijk dat de Evenaar een dreef is en dat de Evenaar een ring is. Maar welke bewering is nu juist? Het is aan de stedenbouwkundigen en verkeerskundigen om deze meerkeuzevraag te beantwoorden. Studenten van de opleiding Mobiliteit en Verkeerskunde aan de Hogeschool Windesheim Flevoland die een afstudeeropdracht zoeken worden aangeraden zich aan te melden voor een onderzoek; desk- en veldresearch. Het wordt ongetwijfeld vervolgd..

Max Joling

Schrijft sinds 2013 zowel objectieve artikelen als subjectieve columns. Het bestaat. Daarnaast doe ik nog een aantal leuke dingetjes in het leven. Heeft als sterke eigenschap hoor, wederhoor en luisterend oor. Niet bang voor kritiek en hecht waarde aan inhoudelijke content - met woorden.

reacties