Maak kans op een Thuisbezorgd.nl-coupon ter waarde van €10,- door mee te doen aan onze enquête!

Kwaliteit voorschoolse en vroegschoolse eduactie goed op ordeDe kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is in Almere goed op orde. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar onderzoeksrapport. Op meerdere onderdelen is de gemeente Almere zelfs een voorbeeld voor andere gemeenten.

Sterke punten

Als sterke punten noemt de inspectie het Almeerse beleid rondom de begeleiding van de kinderen naar de plekken voor de voor- en vroegschoolse educatie. Ook roemt de inspectie de betrokkenheid van de ouders. Het onderzoek toonde aan dat de kwaliteit op de VVE-locaties in Almere sinds de vorige meting in 2013 sterk is verbeterd. "De ontwikkeling van het jonge kind is in Almere al jaren een speerpunt van beleid. Het rapport van de Inspectie laat zien dat onze focus op professionalisering van beroepskrachten, de samenwerking tussen voor- en vroegscholen en aandacht voor ouderbetrokkenheid zijn vruchten afwerpt. Dat is bemoedigend. Een fout in de begeleiding van het jonge kind werkt lang door in de ontwikkeling van het kind. Zo’n fout willen wij niet maken", aldus wethouder René Peeters.

Nieuwe organisatievorm

De gemeente zet ook in op de ontwikkeling van een nieuwe organisatievorm voor de (voor)schoolse voorzieningen. Vanaf augustus vorig jaar is het gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd en wordt alleen nog aangeboden door geselecteerde aanbieders van kinderopvang. De harmonisatie is een belangrijke stap om te komen tot een integraal kindercentrum van 0 tot 12 jaar waarin kinderopvang en school samen een ononderbroken ontwikkelingslijn vormgeven.

Max Joling

Schrijft sinds 2013 zowel objectieve artikelen als subjectieve columns. Het bestaat. Daarnaast doe ik nog een aantal leuke dingetjes in het leven. Heeft als sterke eigenschap hoor, wederhoor en luisterend oor. Niet bang voor kritiek en hecht waarde aan inhoudelijke content - met woorden.

reacties