Maak kans op een Thuisbezorgd.nl-coupon ter waarde van €10,- door mee te doen aan onze enquête!

PvdA, CDA en SP willen veiligere EvenaarDe PvdA, het CDA en de SP willen een veiligere Evenaar en willen daarover met het college en de raad in gesprek gaan. Volgens de partijen moet tijdens dat gesprek de huidige inrichting van de Evenaar en de verkeersveiligheid daarvan ter sprake komen. "Dit probleem speelt al heel lang. De laatste tijd hebben veel mensen ons benaderd met de vraag of we iets aan de onveilige situaties kunnen doen. We willen daarom weten wat de visie van het college is op een aantal knelpunten", aldus Erwin Prins namens de SP.

Onveilige situaties

De Evenaar in Almere Buiten is al langer onderwerp van gesprek. Zo heeft het onderwerp al vaker op de politieke agenda gestaan met als belangrijkste reden de onveilige situaties waardoor voornamelijk aanrijdingen plaatsvinden.

Verbeteren van de veiligheid

Bij de laatste bespreking binnen de raad zijn er maatregelen aangekondigd die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid voor fietsers. "Nu de woningen en de voorzieningen bij de Makassarweg af zijn, wordt het daar steeds drukker. Daarom maken de ouders van naar school gaande kinderen zich extra zorgen over de fietsveiligheid", aldus René Claessens namens het CDA. Al in 2008 is er een verkeersveiligheidsstudie gedaan waaruit een doorkijk werd beschreven naar het jaar 2020. Naar aanleiding van deze studie heeft de gemeente enkele maatregelen getroffen, zoals het toepassen van flexdrempels. "Het verkeer op de Evenaar is de laatste jaren sterk toegenomen. Vanwege de toename aan economische activiteiten in de omgeving van de Evenaar, zal de verkeersdrukte in de toekomst naar verwachting alleen maar toenemen. We willen daarom weten of we voldoende in kaart hebben gebracht en welke mogelijkheden er zijn om de verkeerssituatie te verbeteren", aldus Hassan Buyatui namens de PvdA. Het onderwerp staat op de politieke agenda voor donderdag 15 december.

Max Joling

Schrijft sinds 2013 zowel objectieve artikelen als subjectieve columns. Het bestaat. Daarnaast doe ik nog een aantal leuke dingetjes in het leven. Heeft als sterke eigenschap hoor, wederhoor en luisterend oor. Niet bang voor kritiek en hecht waarde aan inhoudelijke content - met woorden.

reacties