Kom je op vrijdag 1 juni ook naar onze bingo ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan? Klik hier voor meer informatie!
Klik om te vergroten

SP en D66: "Trek ecologische cannabistelers naar Almere"
Laatste update: vrijdag 31 maart 2017 - 13:11 uur


De SP en D66 willen dat de gemeente Almere zich actief gaat inzetten om ecologische cannabistelers naar Almere te halen zodra de teelt van cannabis wettelijk geregeld is. De partijen dienen daarom samen een voorstel in. Het D66-initiatiefwetsvoorstel om de wietteelt te reguleren is in februari jongstleden aangenomen door de Tweede Kamer. Zodra deze ook door de Eerste Kamer is wordt het voor bedrijven mogelijk om een vergunning aan te vragen om legaal cannabis te kweken. De SP en D66 willen dat de gemeente Almere ervoor zorgt dat eventuele technische belemmeringen voor een teler om zich in Almere te vestigen, worden weggenomen. Bovendien moet de gemeente actief lobbyen om zo ecologische cannabistelers naar Almere te trekken.

Goed voor werkgelegenheid

"Almere is uitermate geschikt voor cannabistelers om zich te vestigen," zegt D66-raadslid Martine van Bemmel. "We liggen centraal in het land, hebben een goede infrastructuur en ruimte. Onze stad kan de extra werkgelegenheid goed gebruiken. Bovendien ligt het voor de hand dat met de komst van een teler ook andere bedrijven, bijvoorbeeld gericht op innovatie, ge´nteresseerd naar Almere zullen kijken. Kortom, de gemeente moet deze kans met beide handen aanpakken!" Mede-initiatiefnemer SP-raadslid Hans Everhard vult aan: "Hoe mooi past een dergelijke, ecologische teler ook in het plaatje van de Floriade."

"Reguleren goed voor volksgezondheid"

Everhard zegt blijt e zijn dat er eindelijk stappen worden gezet om de wietteelt te reguleren: "Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd. Daardoor kunnen we de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten waarborgen." De SP en D66 pleiten in het voorstel om nadrukkelijk te kijken naar ecologische teelt. Het voorstel wordt zo spoedig mogelijk behandeld in de gemeenteraad.

Max Joling

Schrijft sinds 2013 zowel objectieve artikelen als subjectieve columns. Het bestaat. Daarnaast doe ik nog een aantal leuke dingetjes in het leven. Heeft als sterke eigenschap hoor, wederhoor en luisterend oor. Niet bang voor kritiek en hecht waarde aan inhoudelijke content - met woorden.