Maak kans op een Thuisbezorgd.nl-coupon ter waarde van €10,- door mee te doen aan onze enquête!

Aantal kilo's afval neemt af, kosten blijven relatief hoogHet aantal kilo's aan afval in Almere neemt af, daarentegen blijven de kosten relatief hoog. Dat blijkt uit een rapport over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de afvalstoffenheffing. Het rapport is donderdagavond door de gemeenteraad in ontvangst genomen.

Onderzoek

Op 10 november vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij opdracht gaf om onderzoek te doen naar de afvalstoffenheffing in Almere. Dat onderzoek moest inzicht geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van de middelen die voortvloeien uit de afvalstoffenheffing. Daarbij heeft de raad zichzelf de vraag gesteld hoe het kan dat het aantal kilo's aan restafval daalt maar de kosten voor inwoners nog steeds hoog blijven. Volgens Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) moet de moeite die inwoners moeten doen om hun restafval te scheiden in verhouding staan tot hoeveel de gemeente vraagt voor het ophalen van het afval: "Dat moet wel in verhouding staan tot elkaar en de raad had het idee dat dit momenteel niet het geval is."

Stad zonder afval

De gemeente Almere heeft de doelstelling om een stad zonder afval te worden. Dit houdt in dat er in 2020 nog maximaal 50 kilo restafval mag zijn per inwoner. Volgens Van der Heijden laat het onderzoek zien dat er in Almere succesvol afval wordt verminderd: "Het aantal kilo's per inwoner neemt harder af dan bij soortgelijke gemeenten. Toch is er een belangrijke kanttekening want het tempo waarin het afval afneemt is te laag om over drie jaar het beoogde doel van 50 kilo te halen." De gemeente heeft eind 2016 al onderkend dat met het huidige tempo het doel niet behaald zal worden en heeft daarom het beleid eind vorig jaar aangepast. Op basis daarvan zal worden gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Kosten

Wat betreft de kosten van afvalbeheer blijkt de gemeente minder doelmatig: dit blijkt vooral terug te voeren op de wijze waarop de gemeente haar eigen kosten doorberekent in de afvalstoffenheffing. De kosten hiervan zijn vele malen hoger dan de bovengrens bij andere gemeenten. "Dit is voor de raad een belangrijk aandachtspunt", vertelt Van der Heijden. "Bij het vaststellen van het tarief voor de afvalstoffenheffing houdt de gemeente op dit moment wel rekening met minder afval, maar niet met minder kosten door bijvoorbeeld het inzamelen van afval, communicatie, handhaving et cetera." Volgens Van der Heijden ontbreekt het in de beleidsplannen aan een integrale kostenberekening: "Het lijkt logisch dat wanneer je minder afval ophaalt, je daarbij ook met je eigen kosten rekening houdt."

Discussie

De onderzoekscommissie heeft het Presidium van de gemeenteraad aangeraden om het rapport snel op de politieke agenda te zetten om een inhoudelijke discussie te kunnen voeren met de raad. De eerste bespreking vindt volgende week donderdag al plaats.

Max Joling

Schrijft sinds 2013 zowel objectieve artikelen als subjectieve columns. Het bestaat. Daarnaast doe ik nog een aantal leuke dingetjes in het leven. Heeft als sterke eigenschap hoor, wederhoor en luisterend oor. Niet bang voor kritiek en hecht waarde aan inhoudelijke content - met woorden.

reacties