Maak kans op een Thuisbezorgd.nl-coupon ter waarde van €10,- door mee te doen aan onze enquête!

College: "Straatroven, mishandelingen en bedreigingen op laagste niveau sinds 2014"Het aantal straatroven, mishandelingen en bedreigingen ligt op het laagste niveau sinds 2014, dat zegt het college van B&W in een antwoord op schriftelijke vragen van de PVV. De partij wilde van het college weten of zij bereid is om in Almere een inleveractie voor vuur- en steekwapens te organiseren om het aantal illegale wapens dat in omloop is terug te brengen. Aanleiding van de schriftelijke vragen was de recentelijke steek- en schietpartijen zoals de schietpartij in Almere Poort waarbij een 14-jarig meisje werd doodgeschoten door haar broer met het wapen van hun vader.

Andere aanpak

Burgemeester Weerwind heeft het verzoek van de PVV besproken in de driehoek (politie, gemeente en Openbaar Ministerie). "In het verleden hebben er inderdaad acties plaatsgevonden. Sindsdien wordt er door politie en justitie anders opgetreden", aldus het college in haar beantwoording. Volgens het college wordt er nu meer ingezet op controle van verleende vergunningen voor wapenbezit en wordt er direct opgetreden bij meldingen over (verboden) wapenbezit waarbij de politie waar nodig (gelijkende) vuurwapens in beslag neemt. "Een eventuele nieuwe actie zou de nodige capaciteit kosten waarbij het de vraag is of deze van toegevoegde waarde is ten opzichte van de huidige wijze van het optreden en opweegt tegen het te bereiken resultaat", aldus het college.

Aantallen terugdringen

Ook vroeg de PVV aan het college wat zij gaat doen wanneer zij niet bereid is om een inleveractie te organiseren. Volgens het college richt het lokale veiligheidsbeleid en de inzet van betrokken partijen niet specifiek op het terugdringen van het aantal illegale vuurwapens, maar in brede zin op het bestrijden en oplossen van (ernstige) geweldsfeiten en misdrijven waar geweld een component is. Naast de inzet van de politie heeft de gemeente ook maatregelen genomen. "Dit varieert van het geven van voorlichting, zoals op scholen, tot het aanwijzen van gebieden waar een messenverbod geldt." Op 27 juni dit jaar heeft burgemeester Weerwind bijvoorbeeld het bestaande messenverbod in Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad-Oost met twee jaar verlengd. Ook de samenwerking op het gebied van uitgaan is één van de maatregelen: hierbij werkt de gemeente samen met de politie, Openbaar Ministerie en horeca om het uitgaansgebied veilig(er) te maken.

Max Joling

Schrijft sinds 2013 zowel objectieve artikelen als subjectieve columns. Het bestaat. Daarnaast doe ik nog een aantal leuke dingetjes in het leven. Heeft als sterke eigenschap hoor, wederhoor en luisterend oor. Niet bang voor kritiek en hecht waarde aan inhoudelijke content - met woorden.

reacties