Kort geding tegen gemeente om kwestie Havenkom
Klik om te vergroten
Foto door: Willem Miermans


Kort geding tegen gemeente om kwestie HavenkomGeplaatst door Max Joling
Laatste update op zaterdag 07 september 2019 om 15:18 uur


mr. J.B.M. Swart (Swart Advocaten Almere) heeft namens een groep belanghebbenden (waaronder vele ondernemers) bij de rechtbank Midden-Nederland een kort geding aangevraagd tegen de gemeente Almere. Doel van dat kortgeding is het tegengaan van de aanleg van ligplaatsen in de Havenkom.

Swart: "Tevergeefs hebben wij namens cliënten de afgelopen week de gemeente verzocht om af te zien van de geplande steigerbouw in de havenkom ten behoeve van een botenstalling. De aanleg van de steigers heeft namelijk grote consequenties voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de Havenkom."

De gemeente heeft hierop gereageerd en heeft aangegeven dat de gemeente de geplande bouwwerkzaamheden (die volgens de gemeente per 11 september starten) vooralsnog niet zal staken.

Belangen

Swart: "Cliënten voelen zich hierdoor genoodzaakt om de Voorzieningenrechter om een oordeel aangaande de bouwwerkzaamheden te verzoeken en hebben mij gevraagd de gemeente te dagvaarden. Alvorens de zaak inhoudelijk behandeld wordt door de rechter, zullen mijn cliënten en de gemeente nog in overleg trachten te treden teneinde te beoordelen in hoeverre een minnelijk vergelijk kan worden gevonden, waarbij dan ook de belangen van mijn cliënten in ogenschouw moeten worden genomen."

Verwacht wordt dat de rechtbank maandag een zittingsdag zal vaststellen. Of de gemeente de start van de bouw opschort tot aan het moment van een gerechtelijk oordeel is onduidelijk. In vergelijkbare gevallen wordt normaliter door bestuursorganen afgewacht op het oordeel van de rechter.

In strijd met bestemmingsplan

Volgens Swart is de aanleg van ligplaatsen in strijd met het bestemmingsplan. 

"Daarnaast wordt naar het oordeel van cliënten, voor waar het betreft de noodzakelijke vergunning voor de aanleg van de ligplaatsen, ten onrechte geen gebruik gemaakt van een aanvraagprocedure waarin cliënten inspraak op de vergunningsaanvraag zouden hebben doordat zij hun zienswijzen kunnen indienen. Omdat wordt afgeweken van het bestemmingsplan, lijkt die procedure ten onrechte niet te zijn gevolgd", aldus Swart.

Floriade

De ligplaatsen worden in de Havenkom aangelegd naar aanleiding van het vertrek van Haddock bij het Weerwater. Haddock diende plaats te maken voor activiteiten in verband met de Floriade 2022.

"Het wordt interessant om te zien op welke wijze de Voorzieningenrechter hier gezien de wettelijke bepalingen tegenaan kijkt", sluit Swart af.

Tekst gaat hieronder verder (info)

Lees ook dit artikel:
Column: bootjes en ambtenaren

[Ad] Wil je voortaan de Almeerse agenda ontvangen in je tijdlijn op Facebook? Klik hier: Beleef Almere.


Deel dit artikel

Het lezen de moeite waard? Een financiële bijdrage naar keuze (klik hier voor meer info, dank! ❤️) is een vorm van waardering, maar dit artikel delen ook! Onze dank is groot. 😊

Reacties

Reacties lezen

Max Joling

25-jarige Almeerder die objectieve artikelen schrijft op Almere Nieuws maar periodiek ook eens een subjectieve column schrijft met het doel te inspireren of aan te zetten tot nadenken. Onderwerpen zijn dan zaken in Almere, een andere keer weer over totaal iets anders.