Situatie op het spoor en op de weg

query("SELECT * FROM site_verkeer_flitsers WHERE timestamp > '".$tijdnu2."' AND regio='1' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10"); $sql_files = $mysqli->query("SELECT * FROM site_verkeer_files WHERE last_update > '".$tijdnu3."' AND regio='1' AND title REGEXP 'Almere' ORDER BY last_update DESC LIMIT 10"); }elseif($siteregio == "2"){ $sql = $mysqli->query("SELECT * FROM site_verkeer_flitsers WHERE timestamp > '".$tijdnu2."' AND regio='2' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10"); $sql_files = $mysqli->query("SELECT * FROM site_verkeer_files WHERE last_update > '".$tijdnu3."' AND regio='2' ORDER BY last_update DESC LIMIT 10"); }elseif($siteregio == "3"){ $sql = $mysqli->query("SELECT * FROM site_verkeer_flitsers WHERE timestamp > '".$tijdnu2."' AND regio='3' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10"); $sql_files = $mysqli->query("SELECT * FROM site_verkeer_files WHERE last_update > '".$tijdnu3."' AND regio='3' ORDER BY last_update DESC LIMIT 10"); }elseif($siteregio == "5"){ $sql = $mysqli->query("SELECT * FROM site_verkeer_flitsers WHERE timestamp > '".$tijdnu2."' AND regio='5' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10"); $sql_files = $mysqli->query("SELECT * FROM site_verkeer_files WHERE last_update > '".$tijdnu3."' AND regio='5' ORDER BY last_update DESC LIMIT 10"); } $check = mysqli_num_rows($sql); $check_files = mysqli_num_rows($sql_files); $tijdnu = time(); if($siteregio == "1"){ $sql_trein = $mysqli->query("SELECT * FROM site_ns_storing WHERE eind_tijd > '".$tijdnu."' AND regio='1' ORDER BY melding_tijd DESC LIMIT 10"); }elseif($siteregio == "2"){ $sql_trein = $mysqli->query("SELECT * FROM site_ns_storing WHERE eind_tijd > '".$tijdnu."' AND regio='2' ORDER BY melding_tijd DESC LIMIT 10"); }elseif($siteregio == "3"){ $sql_trein = $mysqli->query("SELECT * FROM site_ns_storing WHERE eind_tijd > '".$tijdnu."' AND regio='3' ORDER BY melding_tijd DESC LIMIT 10"); }elseif($siteregio == "5"){ $sql_trein = $mysqli->query("SELECT * FROM site_ns_storing WHERE eind_tijd > '".$tijdnu."' AND regio='5' ORDER BY melding_tijd DESC LIMIT 10"); } $check_trein = mysqli_num_rows($sql_trein); ?>

Benieuwd naar de situatie op de weg en in het openbaar vervoer? Hieronder zie je een overzicht van hinder in het treinverkeer, files, flitsers en wegwerkzaamheden.

De meldingen zijn ook beschikbaar op het Twitteraccount van Almere Nieuws.

De meldingen zijn ook beschikbaar op het Twitteraccount van Helmond Nieuws.

De meldingen zijn ook beschikbaar op het Twitteraccount van Hilversum Nieuws.

De meldingen zijn ook beschikbaar op het Twitteraccount van Nieuws Uit Boxtel.


Op dit moment zijn er geen meldingen over NS, files en flitsers.

Traject Melding Eindtijd c.a.
uur
Geen meldingen op dit moment

s