Voor het referendum naar de stembus op 6 april: wat moet u weten? - Almere Nieuws


Gepubliceerd op: 14 mrt 2016 om 13:15 uur - Laatste update: 14 mrt 2016 om 13:15 uur

Voor het referendum naar de stembus op 6 april: wat moet u weten?

Geschreven door (volgen?)

Op woensdag 6 april mogen we weer met z’n allen gaan stemmen. In Almere zijn er 78 stembureaus waar u uw stem kunt uitbrengen voor of tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Waarom voor of tegen stemmen?

Er zijn verschillende argumenten om juist voor of tegen het associatieverdrag te stemmen. Hieronder staan alle argumenten gesorteerd op voor/tegen op een rij.

Argumenten voor het associatieverdrag

 1. De Europese Unie kan een rol spelen in het oplossen van conflicten in Oekraïne door toezicht te houden op wapenstilstanden, het terugtrekken van zware wapens en het uitwisselen van krijgsgevangenen. De EU brengt daardoor stabielere buitengrenzen tot stand waardoor de veiligheid van lidstaten wordt verhoogd.
 2. Oekraïne moet volgens het associatieverdrag haar economie moderniseren en overheidssteun aan bedrijven afbouwen. Het wordt daardoor interessanter voor bedrijven om te investeren in Oekraïne. Op dit moment is Nederland de een-na-grootste Europese investeerder in het land. Veel Nederlandse ondernemers zijn getroffen door handelsboycots door Rusland en hebben interesse in Oekraïne.
 3. Het associatieverdrag maakt handel makkelijker en goedkoper. Import- en exporttarieven worden afgebouwd. Dit zorgt voor een grotere afzetmarkt voor bedrijven uit de EU en maakt import vanuit Oekraïne eenvoudiger. Ook Oekraïense exporteurs besparen bijna 500 miljoen euro per jaar omdat zij minder douanerechten hoeven te betalen.
 4. Door het aangaan van samenwerking wordt Oekraïne gedwongen om zich meer aan te passen aan EU-standaarden voor mensenrechten en democratie. Ook moet Oekraïne meer werk maken van het tegengaan van corruptie.
 5. Associatieverdragen hoeven niet te leiden tot nieuwe lidmaatschappen van de Europese Unie, maar leiden wel tot een machtiger Europees economisch blok. Dit betekent dat de Europese Unie sterker staat in onderhandelingen met andere staten.
 6. Door het associatieverdrag krijgt de Europese Unie meer geo-politieke invloed in het oostelijke gedeelte van Europa. Op 1 januari 2016 traden ook associatie-overeenkomsten met Moldavië en Georgië in werking.
 7. Oekraïne staat er economisch slecht voor. Om te voorkomen dat de economie van Oekraïne instort, kunnen EU-lidstaten het land helpen met financiële steun en technische assistentie.

Argumenten tégen het associatieverdrag

 1. Oekraïne wordt ondanks een vredesakkoord nog steeds geteisterd door een oorlog. In minder dan een jaar tijd zijn er meer dan 6000 mensen omgekomen. Delen van het land staan onder leiding van pro-Russische separatisten die meer autonomie eisen. Het land is te instabiel om zo’n vergaande samenwerking als een associatie-akkoord mee aan te gaan.
 2. De economische situatie in Oekraïne is instabiel. Tijdens de Krim-oorlog is de Oekraïense staatsschuld gestegen tot 110 procent van het bruto binnenlands product. In 2015 zal de economie van Oekraïne met 9% krimpen. Ook heeft het land meerdere leningen open staan bij het IMF. In het verdrag staat dat Oekraïne voor EU-steun in aanmerking komt. De bijstand wordt vastgesteld op basis van de behoeften van Oekraïne. Volgens tegenstanders gaat er dan te veel geld naar Oekraïne.
 3. Het associatieverdrag geeft een aanzet tot het afschaffen van visumverplichtingen. Mogelijk kunnen Oekraïners in de loop van 2016 visumvrij naar de EU reizen. Oekraïne staat bekend als een land waar veel mensenhandel, drugssmokkel en illegale prostitutie voorkomt. Visumvrij reizen kan het makkelijker maken voor criminelen om ongezien naar de Europese Unie te verhuizen.
 4. Oekraïne is een voormalig Sovjet-land en heeft lange tijd goede relaties onderhouden met Rusland. Een associatie-overeenkomst zorgt ervoor dat Rusland een deel van haar invloed kwijt raakt. De Russische regering heeft dan ook laten weten dat het verdrag ‘ernstige consequenties’ zal hebben voor Oekraïne. Zo neemt Rusland maatregelen om de invoer van Oekraïense levensmiddelen stop te zetten.
 5. Met het associatieverdrag worden import- en exporttarieven afgebouwd. Oekraïne integreert daardoor in de interne markt van de Europese Unie. Russische producten worden daardoor duurder, omdat daar nog wel importtarieven over betaald moeten worden. Het verdrag kan de handelsrelaties van de EU met Rusland in gevaar brengen. Dit kan leiden tot boycots van Europese producten of het terugtrekken van investeringen.
 6. Een associatie-overeenkomst leidt tot een betere samenwerking met Oekraïne op het vlak van veiligheid en defensie. De Europese Unie zal dus vaker partij kiezen in (militaire) conflicten. Dit kan leiden tot een killere relatie met Rusland.
 7. Een associatieverdrag kan gezien worden als een opstap naar een uiteindelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie en de euro. Er wordt in het verdrag echter niet gesproken van een toetreding. President Porosjenko van Oekraïne heeft wel aangegeven dat hij op een lidmaatschap hoopt.

Associatieverdrag

Na onderhandelingen werd op 27 juni 2014 het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne getekend. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. Het uitgangspunt is daarbij dat de samenwerking op basis van gedeelte waarden plaats zal vinden. Dit zijn dezelfde waarden die ook ten grondslag liggen aan de EU.

Naast het tekenen van deze overeenkomst tussen beide partijen moeten ook de deelnemende landen het verdrag goedkeuren en bekrachtigen: ook Nederland. Pas als alle partijen hebben getekend, treedt het verdrag in werking.

Alhoewel het verdrag al door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, heeft de bekrachtiging nog niet plaatsgevonden omdat er voldoende handtekeningen zijn opgehaald voor een referendum. Bij het referendum kunnen stemgerechtigden in Nederland aangeven of zij voor of tegen het verdrag zijn.

Wat gebeurt er met mijn stem?

De stemmen zijn raadgevend en niet bindend en is geldig wanneer er tijdens het gehele referendum een opkomst van tenminste 30 procent van de stemgerechtigden is. Bij een geldig raadgevend referendum is het aan het kabinet om te beslissen of zij de uitspraak van de stemmers volgen of naast zich neer leggen.

Wanneer ontvang ik mijn stembiljet?

Volgens de gemeente Almere zullen stemgerechtigden uit Almere op uiterlijk 23 maart hun stembiljet per post ontvangen.

Waar kan ik stemmen?

In Almere zijn de stembureaus open van 07.30 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Uitzonderingen zijn het de stembureaus op het Stationsplein (open van 06.00 uur tot 20.00 uur), station Almere Muziekwijk (open van 06.00 uur tot 21.00 uur) en het Flevoziekenhis (07.30 uur tot 20.00 uur).

Op overstaande overzichten van de gemeente staat exact waar de stembureaus gevestigd zitten:

Kan iemand voor mij stemmen?

Hebt u geen tijd om te stemmen, maar wilt u wel uw stem uitbrengen? Dan kunt u er voor kiezen om iemand te machtigen – iemand die namens u uw stem uitbrengt.

U kunt de persoon machtigen op de achterkant van uw stembiljet, het is belangrijk dat de persoon woonachtig is in dezelfde gemeente als waar u woont en waar u zou moeten stemmen. Op de dag van het referendum dient de persoon het ingevulde stembiljet mee te nemen, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en het eigen identiteitsbewijs.

Poll: stemt u voor of tegen?

[yop_poll id=”18″]

Categorie:
Zakelijk

Reactie plaatsenHoud er rekening mee dat je reactie moet voldoen aan de huisregels.