Klik om te vergroten

Heel Almere wordt trouwlocatie
Laatste update: dinsdag 10 november 2015 - 16:22 uur


Het college van B en W heeft besloten om aanpassingen te doen in de faciliteiten voor het sluiten van huwelijken. De afgelopen jaren is gebleken dat de wensen en behoeften van aanstaande bruidsparen sterk zijn veranderd en ook erg uiteenlopen.

Daarom heeft de gemeente het totale pakket aan faciliteiten onder de loep genomen en op een aantal onderdelen geactualiseerd. De wijzigingen gaan waar mogelijk in vanaf 2016.

Er is een groeiende behoefte om te kunnen trouwen op een locatie buiten het stadhuis. Daarom geldt vanaf volgend jaar heel Almere als trouwlocatie. Aanstaande bruidsparen horen bij het aanmelden van hun huwelijk aan welke vereisten een locatie moet voldoen. Alleen in uitzonderlijke gevallen legt een ambtenaar vooraf nog een locatiebezoek af.

Gratis huwelijk in kleinere ruimte

Gratis huwelijken worden voortaan niet meer in de grote trouwzaal gesloten. Dat gebeurt in een kleinere, representatieve ruimte van het stadhuis. Het gratis huwelijk wordt vooral gebruikt door bruidsparen die geen geld over hebben voor de uitgebreide ceremonie of die het trouwen slechts als formaliteit zien. Door een andere ruimte te gebruiken, blijft de trouwzaal beschikbaar voor paren die wel een uitgebreide ceremonie willen.

Terugbetaling bij annulering

Het komt voor dat een eerder gereserveerd huwelijk wordt geannuleerd. De hoogte van de annuleringskosten gaat afhangen van de termijn waarbinnen een bruidspaar de annulering doorgeeft. De gemeente betaalt de volledige leges terug als de annulering het gevolg is van een sterfgeval in de eerste of tweede graad van het bruidspaar.

Huwelijk sluiten door een naaste

Een aanstaand bruidspaar kan ervoor kiezen een familielid of andere naaste te laten beŽdigen om hun huwelijk te sluiten. Almeerders maken nu al regelmatig gebruik van deze mogelijkheid om de huwelijksceremonie een persoonlijker karakter te geven. De gemeente past de leges voor de beŽdiging aan om deze kostendekkend te maken


Deel dit artikel

Het lezen de moeite waard? Deel dit artikel dan via social media! Onze dank is groot. 😊

Max Joling

24-jarige Almeerder die objectieve artikelen schrijft op Almere Nieuws maar periodiek ook eens een column schrijft met het doel te inspireren of aan te zetten tot nadenken. Onderwerpen zijn dan zaken in Almere, een andere keer weer over totaal iets anders.