Column: In witte voetjes kun je niet wonen
Klik om te vergroten


Column: In witte voetjes kun je niet wonenGeplaatst door Sven van der Burg
Laatste update op woensdag 10 april 2019 om 14:54 uur


Onze stad biedt letterlijk open ruimte voor de bouw van een studentencampus. Bij de bespreking in de gemeenteraad van de projectplannen rondom het ‘Stationskwartier’ werd duidelijk dat 'een haalbaarheidsstudie wordt opgesteld naar de vestiging van een campus voor studenten in samenwerking met UvA, VU en de Hogeschool van Amsterdam (nationale en internationale studenten)' - goed nieuws dus voor Almere en zeker voor de studenten op zoek naar een woning.

D66 is positief en aan de rest van de fracties te zien waren we niet de enige. De Almeerse VVD-fractie (naar eigen zeggen doeners maar in dit dossier toch vooral slapers) vond het nodig met een motie te komen waarin zij het college verzoekt de campuswoningen te koppelen aan het 'verkrijgen van dependances' vanuit beide Amsterdamse universiteiten. Want, zo lezen we, 'in het onderzoek alleen wordt gesproken over het bouwen van woningen en voorzieningen, echter niet over het verkrijgen van (hoger) onderwijs in Almere'.

Tja, misschien even wakker schudden en in de herinnering terugroepen dat de pogingen om universitair onderwijs naar Almere te halen in het recente verleden gestrand zijn. En met redenen omkleed. Zowel de Alma Maters als de HvA hebben hun thuishaven in Amsterdam en zullen daar blijven zitten. De vele Almeerse studenten die daar onderwijs genieten weten dat. Dus als je daar wilt studeren reis je naar Mokum, of er belangstelling is van andere universiteiten voor Almere is maar zeer de vraag. Des te vreemder wordt de gedachtegang van de liberale aanpakkers als je inmiddels weet dat Windesheim en Aeres een spectaculaire groei doormaken. Toch echt hoger onderwijs. Tel daarbij op de stormachtige ontwikkeling van de Flevocampus met toegepast internationaal onderzoek en onderwijs. Kortom, de vraag dringt zich op wát wil de VVD met deze motie? Na enig nadenken kom ik niet verder dan een wit voetje halen bij de studenten.

Wat betreft de huisvestingsnood onder studenten, daarover heeft de wethouder al aangegeven dat er een 50/50 verdeling van de woningen plaatsvindt onder de Almeerse en de Amsterdamse studenten. Verder wordt er fors geïnvesteerd in studiefaciliteiten - denk aan ICT-voorzieningen of een bibliotheek. Er is bij de grote onderwijsinstellingen uit Amsterdam flinke zin om te investeren in Almere. Zij zien grote kansen om samen met Aeres en Windesheim iets unieks neer te zetten. Het onderzoek zal zich ook richten op de woonbehoefte van de Almeerse studenten zelf.

Kortom, de politieke bespreking moet nog volgen maar je zou nu al kunnen concluderen dat deze motie op z’n minst onnodig is. Eérst denken en dan doen. Studenten zijn niet van gisteren, zeker niet onze Almeerse studenten. Die prikken zo door een luchtballon heen, of een wit voetje zo u wilt. Welterusten VVD. Voor ons als D66 is het duidelijk, kom maar op met die campus!

Sven van der Burg - Columnist

[Ad] Wil je voortaan de Almeerse agenda ontvangen in je tijdlijn op Facebook? Klik hier: Beleef Almere.


Deel deze column

Het lezen de moeite waard? Een financiële bijdrage naar keuze (klik hier voor meer info, dank! ❤️) is een vorm van waardering, maar deze column delen ook! Onze dank is groot. 😊

Reacties

Reacties lezen

Sven van der Burg

Raadslid namens D66 Almere.