Aan de Steiger in Almere Haven is door wethouder Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) vrijdagmiddag een voedselbank voor dieren geopend. Naast de initiatiefnemers was televisie-dierenarts Piet Hellemans aanwezig op de opening. 

Initiatiefnemer Amanda Harsveldt runde jarenlang samen met een aantal vrijwilligers een dierenvoedselbank vanuit huis in Danswijk. Omdat haar huis na verloop van tijd te klein werd voor de wekelijkse aan- en inloop van tientallen inwoners én de opslag van alle materialen als voedsel, manden en benches, werd er gekeken naar een oplossing. 

'Huisdier van groot belang'

Froukje de Jonge, wethouder Armoede en Schulden, vertelt dat het hebben van een huisdier voor veel inwoners van groot belang is, waardoor er is gekozen om het initiatief te steunen. "Op deze manier worden inwoners die niet veel te besteden hebben geholpen met voer voor hun huisdier. Zo hoeven zij niet te kiezen tussen zichzelf of hun huisdier", vertelt De Jonge.

Artikel gaat hieronder verder

De Jonge vervolgt: "De Voedselbank heeft het mogelijk gemaakt dat de dierenvoedselbank nu terecht kan op hun locatie. Dat waarderen we als gemeente enorm. We hebben dat eerder in het coalitieakkoord 'Bouwen aan een gezonde toekomst' afgesproken met elkaar dat we daarmee aan de slag zouden gaan. De dierenvoedselbank heeft hier nu een vaste plek. Wat ons betreft een mooie locatie waar de Dierenvoedselbank haar activiteiten goed kan blijven uitvoeren."

Eerder gepubliceerd

Meer artikelen uit politiek en gemeente